Decra Taksystem

 

Produktbeskrivning

Decra takpanna består av en formstabil plåtstomme som belagts med flera lager korrosionsskyddande material av aluzink ,epoxy och polyester. Takpannans yta är belagd med stengranulat med ett toppskikt av akryl som bindemedel. Genom sin konstruktion ger Decra takpannan ett tätt och tyst tak, som varken förmedlar eller förstärker ljud som regnsmatter.

Takpannan väger endast 6,7 kg/m drygt två pannor täcker en kvadratmeter

 

Taksystem kan läggas på tak med lutning brantare än 10°. Takpannan ligger lika vackert och tät på nybyggda som äldre hus. Decra takpanna används sedan mer än 40 år under de mest skiftande klimatförhållanden och visat sig motsvara mycket höga krav på frostsäkerhet, hållbarhet, färgbeständighet, stabilitet samt beständighet vid kraftiga temperaturvariationer.

Du kan montera Decra Takpanna på alla tak med lutning från 10° till 85°. Takpannan är vind- och slagregnstestad vid Lunds Tekniska Högskola. Taket har konstaterats tätt ända ned till 5° taklutning. Du får ett tätt och tyst tak. Ytan av stengranulat skyddar och dämpar. Decra-taket ger varken upphov till eller förmedlar ljud, typ smattrande regn eller hagel.

Taksystem har använts i mer än 40 år under de mest skiftande klimatförhållanden. Den har vid lång tids praktiskt bruk visat sig motsvara mycket höga krav på frostsäkerhet, hållbarhet, färgbeständighet, stabilitet samt beständighet vid kraftiga temperaturvariationer.

Vi erbjuder 30 års materialgaranti på samtliga Decra tak för att visa hur mycket vi tror på Decra Taksystem.

Klicka här för att göra en preliminär beräkning av materialåtgång